Шаблони

Незаконне будівництво: попередити, запобігти, припинити!

Ви спокійно живете в своєму будинку. З діда прадіда, чи лише декілька років, багатоповерхівка чи приватний будинок – немає значення.

Та в один прекрасний момент  – вам вчуваються дивні звуки апокаліпсису. І це не черговий ремонт по сусідству. Ви визираєте з вікна – і на вашому подвір’ї чи приватній автостоянці – важка будівельна техніка, яка руйнуючи – створює нове, значно краще і прогресивніше – 10-ти чи 20-ти поверховий будинок-пентхаус чи офісний центр. 

Ви стараєтесь зрозуміти – що ж вас чекає, скільки це триватиме, чи матимуть тихий час діти, чи є всі дозволи у забудовника,чи поряд з новим мегаполіс ним гігантом вам зведуть хоча б майданчик чи прокладуть дорогу –а у відповідь лише хамство та ігнорування. 

Далі –металевий паркан, який часто неодноразово доводиться зносити силою, щоб на вас звернули увагу.   

Отож, якщо поряд з вашим будинком поставили паркан та починають завозити будівельні матеріали, а вам це зовсім не до смаку, то вам потрібно:

Створити ініціативну групу.

Для цього необхідно провести  збори всіх дієздатних мешканців будинку, кількох будинків чи певної території, мешканці якої можуть постраждати від будівництва,  старше 18 років. Складіть протокол зборів, де б зазначалася наступна інформація: дата і місце проведення, питання, які підлягають обговоренню (обов’язково слід зазначити про створення ініціативної групи і обрання голови); ПІП , місце проживання і особисті підписи осіб присутніх на зборах (див. Зразок №1).

Основна мета таких зборів – за допомогою відкритого голосування вибрати ініціативну групу (найкраще 3 особи ) та голову ініціативної групи, який буде являтися Вашим законним представником у всіх наступних діях. Зрозумійте – самотужки ви нічого змінити не зможете.

Одержати усю можливу офіційну інформацію про об'єкт будівництва, замовника та власника (орендаря ) земельної ділянки.

Щоб одержати таку інформацію слід надіслати інформаційні запити  до органів державної влади, які мають володіти інформацією про будівництво (див. Зразок №2). Запити слід подати до управління державного архітектурно-будівельного контролю та департаменту містобудування Івано-Франківської міської ради. Запит можна подавати як від фізичної особи (звичайного мешканці), так і від юридичної (громадська організація, ОСББ, тощо). Зазвичай подання запитів (як і все інше офіційне листування) здійснює голова ініціативної групи. Відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011, № 2939-VI – відповідь на Ваш запит зобов’язані надати не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо протягом цього терміну відповіді немає, то слід звернутися до органів прокуратури з заявою про пряме порушення Закону і вимагати негайного надання інформації. В заяві слід посилатися на ст.  34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію», ст. 20 Закону України  «Про доступ до публічної інформації» та ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», відповідно до якої державний   службовець   або   інша  особа,  уповноважена  на виконання функцій держави, не має права: відмовляти  фізичним  та  юридичним  особам  в інформації, надання якої передбачено правовими актами,  умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію.

Перевірити законність будівництва.

Згідно зі статтею 376 Цивільного кодексу України, будівництво є законним лише за наступних умов: воно здійснюється на спеціально відведеній для цього ділянці, має всі необхідні дозволи, проходить у цілковитій відповідності з проектом і без порушення стандартних будівельних норм і правил та за умови позитивного вердикту громадських слухань. Недотримання будь-якої з цих вимог призводить до оголошення будівництва самочинним, після чого воно підлягає знесенню за рахунок забудовника.

Звертатися необхідно до місцевої адміністрації та управління державного архітектурно-будівельного контролю. У разі істотного відхилення від проекту, яке порушує суспільні інтереси, суд за позовом відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування може змусити забудовника провести перебудову. Позивачами у такій справі можуть бути лише вищезазначені органи.

Звідси порада: з самого початку боротьби проінформуйте про неї місцеву владу, наприклад, написавши листа і підкріпивши його якомога більшою кількістю підписів місцевих  жителів.

Будівництво незаконне! Що далі?

Ініціативній групі слід ініціювати повторні (або перші, якщо вони ще не проводилися) громадські слухання, шляхом подання заяви на ім’я міського голови з підписами і зібраною Вами інформацією. Як результат вимагати зафіксувати у протоколі Ваше аргументоване категоричне ставлення щодо неможливості і незаконності будівництва.

Після проведення громадських слухань, Вам слід подавати позовну заяву до суду про припинення будівництва та відновлення стану території. Це можна зробити самостійно або вимагати захисту і подання позову від імені юридичного управління Івано-Франківської міської ради.

Скоріше за все, просто так забудовник не здасться. Ціна питання, як правило, вимірюється багатьма мільйонами. Тому забудовник напевне не зупиниться після однієї судової заборони і буде оскаржувати це рішення в інших судах, паралельно не припиняючи будівництва.

Забудовник може і ніяк не реагувати на вас, а спокійно проводити роботи і надалі. Тут вам доведеться максимально використати свої творчі та організаційні здібності. Організація різноманітних мітингів, пікетувань перед бетонним парканом, залучення ЗМІ – це перевірені і дієві методи тиску на забудовника. Час грає на вашу користь. Будь-яке затягування процесу забудови – вам на руку. В умовах економічної кризи та жорсткої конкуренції забудовник не зможе дозволити довгий простій якогось об’єкту,  до якого ви його змушуєте, і йому доведеться відступити.

ЗРАЗОК №1

ПРОТОКОЛ

зборів громадян за місцем проживання про створення ініціативної групи

щодо законної протидії будівництву на вул. _______________

“___”________ 2015 року                                                                                               м. Івано-Франківськ

Присутні:

Учасники зборів, жителі за місцем знаходження об’єкта будівництва, будівництво якого порушує їхні права в кількості ___ осіб (список додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови зборів та секретаря зборів

2. Про створення  ініціативної групи з метою законної протидії будівництву, яке завдає шкоди і порушує права громадян та обрати головою ініціативної групи

1. Обрання голови зборів та секретаря зборів жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ:

Про обрання голови зборів та секретаря зборів жителів за місцем проживання

ВИСТУПИЛИ:

  1. 1.     

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головою зборів ______________

2. Обрати секретарем зборів ____________

 

2. Про створення  ініціативної групи та обрання її голови.

СЛУХАЛИ:

Про ініціювання створення ініціативної групи та обрання її голови.

ВИСТУПИЛИ:

  1.    

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

УХВАЛИЛИ:

Створити ініціативну групи з метою законної протидії будівництву, яке завдає шкоди і порушує права громадян та обрати головою ініціативної групи _____________________.

Список присутніх на зборах з особистими підписами  подається у форму таблиці на звороті аркуша ( №  / ПІП  / адреса проживання  / підпис )

Голова зборів          ______________ _________________    (прізвище, ініціали)

                                                                            (підпис)

Секретар зборів       _____________ __________________     (прізвище, ініціали)

                                                                             (підпис)

ЗРАЗОК №2

     (найменування розпорядника інформації)

(адреса місцезнаходження розпорядника інформації)

(телефон, інші засоби зв’язку) 

(ПІБ фізичної особи, яка звертається з запитом)

(поштова адреса запитувача або адреса електронної пошти)

(телефон,  або інший засіб зв’язку (email)

ЗАПИТ  НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до ст.  34 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право на  інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно з статтями 3, 4 Закону України  «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011, № 2939-VI право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації  надавати і оприлюднювати інформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.

Враховуючи викладене, прошу надати публічну інформацію, яка знаходиться в розпорядженні (назва розпорядника інформації) та  стосується  володіння, користування, розпорядження  комунальним  майном, а саме:

  1. Яка організація /фізична особа є власником земельної ділянки по вул. ________________ в місті ___________________________, яка на даний час обгороджена парканом без зазначення назви забудовника; прохання зазначити повну назву юридичної особи чи ПІБ фізичної особи ?
  2. Просимо надати копію рішення ____________________________ про виділення земельної ділянки ( передачу в оренду/ інші форми співпраці).
  3.  _____________________________________________________________________.

                (підпис)                       (ПІБ запитувача)

«______»_________________2015 р.

Звертаємо Вашу увагу на те, що:
  • відповідно до ч. 5 ст. 6  ЗУ «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно;
  • відповідно до ч.1 ст. 20 ЗУ “Про доступ до публічної інформації” розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.